Breaking News

Luật Thể thao điện tử (E-Sports)

Thanh toán thì được dựa trên kết quả chính thức như theo tuyên bố của cơ quan quản lý có liên quan của cuộc thi được chỉ định. Nếu một trận đấu không được chơi hoặc bị ngưng, các cược vào nó sẽ bị vô hiệu trừ khi nó được chơi trong vòng 48h theo thời gian lịch thi đấu ban đầu hoặc sự kiện mới sẽ được mở ra để đặt cược nếu cần thiết. Nếu một người chơi/đội chơi với một nickname bị nhầm lẫn hoặc với một tài khoản smurf, kết quả và phiên cược sẽ vẫn có hiệu lực, SOI KEO BONG DA trừ khi nó rõ ràng rằng đó không phải người chơi/đội chơi được chơi trong trận đấu. Nếu một cầu thủ / đội được cung cấp một lối đi cho ít nhất một trận đấu / bản đồ / vòng trước khi trận đấu bắt đầu, tất cả mọi phiên cược sẽ bị vô hiệu lực.

Nếu một trò chơi trong Counter-Strike: Global Offensive đấu thêm hiệp phụ, kết quả sau hiệp phụ sẽ được sử dụng cho mục đích thanh toán.

Trong một trận đấu trong đó một đội có lợi thế có một hoặc nhiều bản đồ, (ví dụ: có từ đội thắng chung kết bracket), “bản đồ 1” là bản đồ đầu tiên được chơi, “bản đồ 2” đề cập đến bản đồ thứ hai bản đồ đã được phát và v.v.

Thắng toàn trận

Dự đoán người chơi / đội nào sẽ thắng trận đấu (bản đồ/ vòng nếu được chỉ định trong tiêu đề). Nếu trận đấu, trò chơi hoặc bản đồ bắt đầu, nhưng nó không được hoàn thành, tất cả các phiên cược sẽ bị vô hiệu.Một ngoại lệ được thực hiện khi người chơi bị loại, trong trường hợp người chơi/ đội được trao giải chiến thắng theo nguồn chính thức cho cuộc thi sẽ được giải quyết là người chiến thắng.KQBD TRUC TUYEN Nếu số vòng/ bản đồ được lên lịch đã thay đổi, cược đặt cho Người chiến thắng vẫn được coi là hợp lệ.

Cược chấp & Tài/Xỉu toàn trận

Cược chấp là một cách làm cho tỷ lệ cược cạnh tranh hơn bằng cách cho người ngoài một lợi thế.

Kèo chấp được xác định dựa trên giải đấu mà chúng được chơi. Trong Starcraft và Dota là bản đồ, trong Counter Strike đây là các vòng, vv Việc giải quyết được dựa trên điểm số cuối cùng (bản đồ /vòng thắng bởi mỗi đội) với điểm chấp (spread) đã được thêm vào.

Tài/xỉu, hoặc tổng cược, là một dự đoán cho dù số lượng trò chơi/bản đồ /vòng được nêu rõ là cần thiết để quyết định người thắng cuộc.

Nếu trận đấu không được hoàn thành vì bất kỳ lý do nào hoặc số lượng bản đồ/ vòng đấu đã được lên lịch thay đổi sau khi kèo này được cung cấp, cược trên kèo Chấp và Tài/Xỉu sẽ bị vô hiệu.

Trực tiếp

Nếu trận đấu được chơi lại do hòa hoặc mất tín hiệu, tất cả mọi phiên cược sẽ bị vô hiệu. Trận đấu được thay lại sẽ được coi là một sự kiện trực tiếp riêng biệt.

Tổng quan

Tất cả các kèo đặc biệt là cược đơn. Trừ khi có quy định khác, nếu một lựa chọn không tham gia vào một sự kiện, tất cả các cược cho lựa chọn đó sẽ được giải quyết là thua.

Giải quyết các kèo đặc biệt sẽ được xác định dựa trên kết quả được công bố bởi các nhà tổ chức chính thức của các sự kiện có liên quan. Trong trường hợp không có người tổ chức chính thức của một sự kiện, cược sẽ được giải quyết dựa trên thông tin có nguồn gốc từ các nguồn truyền thông đáng tin cậy.

Đối với cược về Chính trị và Nhà lãnh đạo tiếp theo, các nhà lãnh đạo lâm thời không được tính là lựa chọn chiến thắng.

Bầu cử Vương quốc Anh

Tất cả cược trong một cuộc bầu cử nhất định chỉ là cược đơn. Cược tích lũy được chấp nhận trong lỗi sẽ được giải quyết dưới dạng đơn với tỷ lệ cược được phân bổ.

Việc giải quyết tất cả các cược sẽ dựa trên tổng số phiếu bầu và được tính vào thời điểm bầu cử, và không dựa trên bất kỳ thách thức pháp lý nào sau đó.

Tổng số Đảng sẽ được tính dựa trên đảng mà các nghị sĩ được bầu đại diện trong cuộc bầu cử và sẽ không bị thay đổi dựa trên bất kỳ sự rút lui nào sau đó. Người phát ngôn, nếu tìm kiếm bầu cử lại, sẽ không được tính là nghị sĩ của bất kỳ đảng nào.

Bất kỳ khu vực bầu cử nào bị hoãn bầu cử từ ngày bỏ phiếu bình thường sẽ không được tính cho mục đích giải quyết. Đặt cược bầu cử vào một ghế như vậy sẽ bị vô hiệu lực.

Đặt cược cho Đa số Tổng thể yêu cầu Đảng giành được đa số tuyệt đối số ghế được tranh cử vào ngày bỏ phiếu (ví dụ: 326 trên tổng số 650). Nếu không có Đảng nào làm như vậy thì thì “Không có đa số” sẽ được giải quyết như là người chiến thắng. Nếu một số ứng cử viên [ví dụ: Sinn Fein] không lấy ghế của họ thì cũng không thay đổi yêu cầu theo quy tắc này.

Chính phủ và Thủ tướng tiếp theo sau cuộc Tổng tuyển cử tiếp theo sẽ được giải quyết dựa trên chính phủ đầu tiên được thành lập sau cuộc Tổng tuyển cử. Để tránh sự hoài nghi, chính phủ đó phải thông qua Bài phát biểu của Nữ hoàng hoặc giành được sự tự tin trong Hạ viện. Để một Đảng được coi là một phần của liên minh, họ phải có đại diện trong Nội các. Một chính phủ thiểu số là các Đảng thành lập liên minh có ít hơn 326 ghế.

Cược tỷ lệ bỏ phiếu sẽ được giải quyết trong lượt bỏ phiếu trên toàn Vương quốc Anh vào ngày bỏ phiếu bình thường. Đặt cược Chia sẻ, bao gồm hầu hết các phiếu bầu, sẽ chỉ áp dụng cho các ghế của Đại Anh (không bao gồm Bắc Ireland), trừ khi có quy định khác.

Kèo lãnh đạo Đảng tiếp theo Các nhà cầm quyền tạm thời thì không được tính, cược chỉ được đặt cho ứng viên được tuyên bố là người lãnh đạo Đảng dài hạn theo kết quả của phiếu bầu và các quy trình bầu cử khác.

Bầu cử Mỹ

Tất cả các cược được giải quyết theo người thắng cử và không phải trên người được tấn tôn.

Đặt cược cho Tổng số phiếu bầu của Đại cử tri Hoa Kỳ sẽ được giải quyết dựa trên phiếu bầu ở mỗi tiểu bang (và tại mỗi khu vực của Quốc hội ở Maine và Nebraska) vào ngày bầu cử, chứ không phải trong cuộc họp thực tế của đoàn cử tri.

Bầu cử sơ bộ và bầu cử của Hoa Kỳ – Tất cả các kèo sẽ được giải quyết dựa trên tỷ lệ phiếu bầu, và không dựa trên số lượng đại biểu quốc gia phát sinh từ phiếu bầu. Trường hợp tỷ lệ phiếu bầu không được tuyên bố, như trong một số cuộc họp kín, thì chúng tôi sẽ sử dụng số lượng đại biểu tiểu bang hoặc tương đương giành được để giải quyết kèo.

Kèo lãnh đạo Đảng tiếp theo Các nhà cầm quyền tạm thời thì không được tính, cược chỉ được đặt cho ứng viên được tuyên bố là người lãnh đạo Đảng dài hạn theo kết quả của phiếu bầu và các quy trình bầu cử khác.

Cuộc thi những bài hát khu vực Châu Âu

Việc giải quyết sẽ dựa trên kết quả chính thức, áp dụng quy tắc Dead Heat. Cược được giải quyết là thua nếu một quốc gia không hoàn thành một cuộc thi, ví dụ: thông qua truất quyền thi.

Cược chấp handicap Cuộc thi những bài hát khu vực Châu Âu – Giải quyết sẽ theo tỷ lệ cược được hiển thị bằng cách sử dụng số điểm thực tế được trao cho mỗi quốc gia, được điều chỉnh cho điểm chấp.

Cược trận đấu – đặt cược vào quốc gia có điểm hoàn thành cao nhất trong kết quả cuối cùng chính thức. Tất cả các cược trận đấu được cung cấp cho trận chung kết trừ khi có quy định khác.

Cược nhóm (bao gồm Top Bắc Âu, Top Baltic, v.v.) – Cược đặt vào quốc gia hoàn thành vị trí cao nhất trong kết quả chính thức cuối cùng. Nếu tất cả các quốc gia trong nhóm không lọt vào trận chung kết, tất cả các cược sẽ bị hủy.

Bất kỳ quốc gia nào có được điểm Null – Kèo này chỉ dành cho trận chung kết.

“Tối đa 12” nhận được từ ban giám khảo – Cược đặt vào số lượng các ban giám khảo mang lại cho một quốc gia cụ thể tối đa 12 điểm được hiển thị trên trang web chính thức. Điểm từ truyền hình công cộng không được tính cho mục đích của kèo này.

Tuyết rơi vào ngày lễ giáng sinh

Trung tâm thời tiết London xác nhận tuyết rơi để tính cho cược đặt vào dự đoán tuyết rơi ở London hoặc ở các sân bay của cá thành phố liên quan tại tất cả các thành phố khác vào ngày được hiển thị. Dịch vụ thời tiết Anh sẽ được dùng để xác định kết quả cuối cùng. Chỉ có cược đơn.

Chương trình Sports Personality of the Year

Để giành chiến thắng chung cuộc, chiến thắng thể thao, Top 3 chung cuộc, dự báo thẳng; kèo sẽ được giải quyết dựa trên các giải thưởng được trao vào buổi tối của buổi lễ. Áp dụng quy tắc Dead Heat.

Match-ups sẽ được giải quyết dựa trên số liệu bỏ phiếu chính thức được công bố sau lễ trao giải.

Chương trình Strictly Come Dancing

Nếu hai hoặc nhiều hơn bị loại trong một chương trình duy nhất thì người chiến thắng sẽ được coi là người tham gia đầu tiên bị loại.

Kèo bị loại tiếp theo – Khi một người tham gia được liệt kê không tham gia thì Quy tắc 4 (Các khoản khấu trừ) có thể được áp dụng. Trường hợp hai hoặc nhiều người tham gia được liệt kê không tham gia, thì thị trường sẽ trống.

Giới tính của người chiến thắng – Giải quyết dựa trên giới tính của những người nổi tiếng.

Match-ups – Người tham gia đầu tiên bị loại sẽ được coi là người thua cuộc.

Chương trình X Factor

Để bị loại đầu tiên – Việc giải quyết sẽ dựa trên người tham gia được nêu tên đầu tiên sẽ bị loại trong một tuần/chương trình cụ thể.

Bị loại 2 cửa – Một kèo Có/Không sẽ được giải quyết dựa trên kết quả của một tuần/chương trình được chỉ định.

Match-ups – Hành động tiến xa nhất trong cuộc thi được coi là người chiến thắng. Nếu hai hành vi diễn ra trong cùng một tuần/chương trình, người tham gia đầu tiên bị loại sẽ được coi là người thua cuộc.

Đối với Kèo loại bỏ tiếp theo, khi một người tham gia được liệt kê không tham gia thì Quy tắc 4 (các khoản khấu trừ) có thể được áp dụng. Trường hợp hai hoặc nhiều người tham gia được liệt kê không tham gia, thì thị trường sẽ trống.

Về bét trong bình chọn nhanh – Người chiến thắng là hành động được thông báo có số phiếu thấp nhất từ Bình chọn nhanh và do đó phải đi vào vòng hát loại trực tiếp. Nếu bình chọn nhanh không diễn ra thì cược sẽ bị hủy. Nếu có nhiều hơn một hành động được thông báo là về bét hoặc nếu có nhiều hơn một hành động được chuyển đến vòng hát loại trực tiếp từ bình chọn nhanh thì áp dụng quy tắc dead heat.

Tham gia hát loại trực tiếp 2 cửa – Một kèo Có / Không sẽ được giải quyết dựa trên kết quả của một tuần/chương trình cụ thể.

Người quản lý tiếp theo để mất một hành động – Tất cả những người tham gia phải thực hiện để đặt cược.

Nếu một nghệ sĩ có (độc tấu) được liệt kê theo tên của họ và nghệ sĩ đó sau đó tham gia một nhóm, cược sẽ được giải quyết là kẻ thua cuộc. Nếu một nghệ sĩ solo không có (solo) được liệt kê theo tên của họ và nghệ sĩ đó sau đó tham gia một nhóm, cược sẽ bị hủy.

Về bét 3/Về bét 2 – Số lượng hành vi được chỉ định phải được đặt tên trong một tuần/chương trình nhất định để đặt cược còn. Việc có tên trong 3 hoặc 2 về bét (phụ thuộc vào kèo được cung cấp) cho một tuần/chương trình cụ thể được coi là người chiến thắng. Khi có nhiều vụ trục xuất, cá cược trên kèo này sẽ được giải quyết cho những người tham gia bị loại. Nếu 3 hoặc 2 về bét không rõ ràng, thì có thể áp dụng quy tắc Dead heat.

Bế tắc – Kèo được xác định là Có Sẽ có Bế tắc/Không Sẽ không có Bế tắc trong một tuần/chương trình cụ thể. Trường hợp định dạng của chương trình hàng tuần chỉ ra rằng bế tắc không thể xảy ra (ví dụ: nhiều vụ bị loại không có bài hát), các cược sẽ bị hủy.

Đạo luật đầu tiên được công bố an toàn – Giải quyết được xác định bởi hành động đầu tiên được công bố là an toàn, trong một tuần/chương trình cụ thể. Nếu không rõ hành động nào được tuyên bố là an toàn trước thì quy tắc dead heat có thể được áp dụng. Tất cả những người tham gia phải thực hiện để đặt cược còn.

Kết thúc Top 3 (Toàn bộ cuộc thi) – Giải quyết dựa trên kết quả của toàn bộ series/cuộc thi. Người tham gia được đặt trong ba người đứng đầu của cuộc thi được coi là người chiến thắng. Nếu ba kết quả trên cùng không rõ ràng, thì quy tắc dead heat có thể được áp dụng.

Dành cho Kèo ‘Nhóm chiến thắng/Cô gái/Vượt lên/ chàng trai’, Người quản lý chiến thắng, Danh mục chiến thắng, Danh mục đầu tiên để mất tất cả các thành viên, Người quản lý đầu tiên bị loại bỏ; một người cố vấn được liệt kê nên được thay thế bởi một người cố vấn hiện có khác hoặc một người cố vấn không được liệt kê, tất cả các cược sẽ còn.

Đối với tất cả các kèo; nếu một người tham gia hoặc nhóm cá nhân thay đổi tên của họ trong suốt quá trình của loạt, tất cả các cược sẽ còn và phiên bản tên mới sẽ được coi là giống như phiên bản tên gốc cho mục đích giải quyết.

Những chương trình truyền hình thực tế khác

Cược sẽ được giải quyết trên kết quả chính thức. Nếu hai hoặc nhiều người tham gia bị loại trong một kèo trục xuất được chỉ định và thứ tự trục xuất là rõ ràng thì điều này sẽ được sử dụng cho mục đích giải quyết. Nếu thứ tự trục xuất không rõ ràng thì quy tắc dead heat sẽ được áp dụng. Những người bị trục xuất và bỏ đi sẽ được giải quyết như những kẻ thua cuộc. Một thí sinh rời khỏi không phải là một vụ trục xuất trước khi một vòng đề cử đã diễn ra sẽ được coi là một người không chạy cho sự trục xuất đó và Quy tắc 4 (Các khoản khấu trừ) có thể được áp dụng. Những người khác có thể được thêm vào kèo bất cứ lúc nào.

Các môn thể thao mùa đông

Tổng quan

Tất cả các cược được giải quyết theo kết quả chính thức của các liên đoàn thể thao mùa đông chi phối cuộc đua có liên quan, ngay cả khi không phải tất cả các sự kiện theo lịch trình được tổ chức. Cược sẽ được giải quyết theo kết quả chính thức được tuyên bố sau khi cuộc đua kết thúc. Bất kỳ khiếu nại và truất quyền sau này sẽ không ảnh hưởng đến cược.

Nếu một sự kiện không diễn ra như dự kiến, trừ khi nó bị hoãn do điều kiện thời tiết, thì tất cả các cược đều bị hủy. Một ngoại lệ được thực hiện nếu thời gian khởi động không chính xác được công bố trên trang web của chúng tôi.

Nếu một sự kiện bị huỷ bỏ hoặc bị đình chỉ và không được tổ chức trong vòng 36 giờ (giờ địa phương) và trên cùng một trường (theo dõi), tất cả các cược sẽ bị hủy.

Có một ngoại lệ của quy tắc trên đối với các sự kiện Olympic mùa đông.

Đặt cược cho bất kỳ người tham gia nào tham gia vòng loại cho một sự kiện được chỉ định nhưng sau đó không đủ điều kiện cho (các) Vòng chính sẽ được phân loại là người thua cuộc.

Quy tắc dead heat được áp dụng.

Chung cuộc

Dự đoán người chiến thắng của chung cuộc, cuộc đua (nó sẽ được chỉ định trong tên của chung cuộc). Nếu người tham gia không bắt đầu sự kiện chính thức, cược sẽ bị hủy.

Vị trí bục trao giải

Dự đoán nếu một vận động viên sẽ được đứng trên bục trao giải (giải nhất, nhì, ba). Nếu vận động viên không bắt đầu sự kiện chính thức thì các cược sẽ bị huỷ.

Đối đầu / Thắng toàn trận

Cả hai người tham gia phải bắt đầu cuộc đua để đặt cược. Nếu cả hai cùng kết thúc sự kiện, các cược sẽ bị hủy, trừ khi đó là một sự kiện nhiều tầng. Trong trường hợp đó, người chơi hoàn thành giai đoạn sau sẽ được giải quyết là người chiến thắng. Ví dụ: nếu người chơi A rút hoặc bị loại trong vòng đầu tiên và người chơi B kết thúc vòng 1, người chơi B sẽ là người chiến thắng.

Nếu cả hai rút hoặc bị loại trong cùng một giai đoạn – cược sẽ bị hủy.