Breaking News

Luật Xếp Hạng bóng đá mới nhất CMD368

LUẬT CƯỢC THẮNG/XẾP HẠNG

Loại cược Thắng/Xếp Hạng bao gồm 2 cược riêng lẻ (có cùng số tiền cược) cho cùng 1 Lựa Chọn Cược (đội, cầu thủ…): gồm 1 Cược Thắng và 1 Cược Xếp Hạng.

 1. Nếu Lựa Chọn Cược thắng giải đấu, cả 2 cược sẽ được trả về với kết quả thắng.
 2. Nếu Lựa Chọn Cược thua, một phần tiền có thể sẽ được trả về nếu đạt Điều Kiện Xếp Hạng.

Khi được xác nhận, cược Thắng/Xếp Hạng sẽ được thể hiện 2 phần: Thắng và Xếp Hạng

Mỗi thị trường cược sẽ có Điều Kiện Xếp Hạng khác nhau (Vị Trí Xếp Hạng và Tỷ Lệ Cược) và các Điều Kiện này sẽ quyết định số tiền thắng của Cược Xếp Hạng.

Điều Kiện Xếp Hạng thường được thể hiện như sau: Ví dụ: 1/4 – Top 3. Ví dụ này có nghĩa là tỷ lệ cược của Cược Xếp Hạng bằng 1/4 tỷ lệ cược của Cược Thắng. Và Cược Xếp Hạng sẽ thắng nếu như LICH BONG DA Lựa Chọn Cược đạt được 1 trong 3 hạng đứng đầu giải (Top 3). Tương tự, Điều Kiện Xếp Hạng cũng có thể là 1/5 – Top 5 hoặc 1/5 – Top 7 tùy theo từng giải đấu cụ thể.

Các kết quả có thể có của cược Thắng/Xếp Hạng là:

 1. Cược Thắng và Cược Xếp Hạng đều có kết quả ‘Thắng’.
 2. Cược Thắng có kết quả ‘Thua’ và Cược Xếp Hạng có kết quả ‘Thắng’.
 3. Cược Thắng và Cược Xếp Hạng đều có kết quả ‘Thua’. Ví dụ cụ thể của từng trường hợp sẽ được nêu ở dưới mục Luật Chung.

LUẬT CHUNG:

 • Cược Thắng/Xếp Hạng chỉ có thể được đặt ở mục Cược Chung Cuộc của một số giải đấu cụ thể. Luật Chung của từng Môn Thể Thao sẽ được áp dụng khi xác định kết quả cược.
 • Điều Kiện Xếp Hạng (số thứ hạng đứng đầu giải và tỷ lệ cược) sẽ có thể thay đổi khi giải đấu diễn ra, ví dụ: Giải Golf. Điều Kiện Xếp Hạng được ghi nhận (trong sao kê cược) khi cược được đặt sẽ được dùng để tính kết quả cược, miễn là cược Thắng/Xếp Hạng vẫn được tính cho giải đấu đó.
 • Cược Xếp Hạng có thể sẽ bị hủy nếu số lượng đội/người chơi tham gia khi giải đấu bắt đầu ảnh hưởng tới kết quả của Cược Xếp Hạng. Ví dụ: Giải đấu ban đầu đã được duyệt với 5 đội tham gia, BONG DA ANH tuy nhiên trước khi giải đấu bắt đầu, số lượng đội tham gia bị giảm còn 3 đội.
 • Cược Xâu Thắng/Xếp Hạng (ví dụ: 2×1, 3×1, 4×1…) chỉ có thể được đặt khi tất cả các Lựa Chọn Cược trong vé cược được mở Cược Thắng/Xếp Hạng.
 • Cược Xâu Thắng/Xếp Hạng sẽ được tính kết quả theo Thắng-với-Thắng và Xếp-Hạng-với-Xếp-Hạng (không phải kết hợp 2 loại cược lại với nhau). Ví dụ, nếu 2 lựa chọn ( trong Xâu T/XH 2×1) có kết quả là 1 Thắng và 1 Xếp Hạng, như vậy xâu Thắng-với-Thắng sẽ có kết quả thua và xâu Xếp-Hạng-với-Xếp-Hạng sẽ có kết quả thắng.
 • Kết quả Cược Thắng/Xếp hạng (hoặc chỉ Cược Xếp Hạng) được áp dụng Luật Dead Heat.

Ví dụ:

Lựa Chọn Cược Thắng (Xếp Hạng 1)

 • Cược Chung Cuộc – English Premier League (Thắng Cuộc)
 • Lựa Chọn: Arsenal @ 13.0  |  Tiền Cược: 100.00  |  Điều Kiện XH: 1/4 Tỷ Lệ Cược, Top 3
 • Tổng Tiền Cược = 200.00 (Bao Gồm Cược T/XH)
 • Kết Quả: Arsenal thắng giải đấu.Cược Thắng → 13.0 (Tỷ lệ cược của Cược Thắng) X 100 (Tiền cược của Cược Thắng) = 1,200.00
 • Cược Xếp Hạng → 4.0 (Tỷ lệ cược của Cược Xếp Hạng) X 100 (Tiền cược của Cược Xếp Hạng) = 300.00
 • Tổng Thắng / Thua của Cược Thắng/Xếp Hạng là 1,200 + 300 = + 1,500.00

Lựa Chọn Cược đạt Xếp Hạng (Đứng ở vị trí Top 3)

 • Cược Chung Cuộc – English Premier League (Thắng Cuộc)
 • Lựa Chọn: Arsenal @ 13.0  |  Tiền Cược: 100.00  |  Điều Kiện XH: 1/4 Odds, Top 3
 • Tổng Tiền Cược = 200.00 (Bao Gồm Cược T/XH)
 • Kết Quả: Arsenal đạt hạng 3.
  Cược Thắng → Arsenal không thắng giải đấu, do đó cược này có kết quả thua = -100.00
 • Cược Xếp Hạng → 4.0 (Tỷ lệ cược của Cược Xếp Hạng) X 100 (Tiền cược của Cược Xếp Hạng) = 300.00
 • Tổng Thắng / Thua của Cược Thắng/Xếp Hạng là-100 + 300 = + 200.00

Lựa Chọn Cược thua (Đứng ở vị trí dưới Top 3)

 • Cược Chung Cuộc – English Premier League (Thắng Cuộc)
 • Lựa Chọn: Arsenal @ 13.0  |  Tiền Cược: 100.00  |  Điều Kiện XH: 1/4 Odds, Top 3
 • Tổng Tiền Cược = 200.00 (Bao Gồm Cược T/XH)
 • Kết Quả: Arsenal đạt hạng 4.
 • Cược Thắng → Arsenal không thắng giải đấu, do đó cược này có kết quả thua = -100.00
 • Cược Xếp Hạng → Arsenal không đứng top 3, do đó cược này có kết quả thua = -100.00
 • Tổng Thắng / Thua của Cược Thắng/Xếp Hạng là-100 + -100 = – 200.00
TT CLB Đội Bóng Thành tích Điểm
1Manchester City2147
2Manchester United2244
3Leicester City2242
4Liverpool2240
5West Ham United2238
6Chelsea2236
7Everton2036
8Tottenham Hotspur2133
9Aston Villa2032
10Arsenal2231
11Leeds United2129
12Southampton2129
13Crystal Palace2229
14Wolverhampton2226
15Brighton & Hove Albion2224
16Newcastle United2222
17Burnley2122
18Fulham2114
19West Bromwich2212
20Sheffield United2211