Breaking News

Các loại kèo bóng đá cá cược phổ biến 2021

LUẬT CHUNG KÈO BÓNG ĐÁ

Trừ khi có quy định khác, tất cả cược Bóng đá sẽ được tính dựa trên thời gian thi đấu “90 phút”.

Thuật ngữ thời gian thi đấu “90 phút” bao gồm tất cả thời gian gián đoạn hoặc chấn thương. Thời gian này không bao gồm hiệp phụ, bàn thắng vàng, loạt đá luân lưu, hoặc kết quả trận đấu do trọng tài hoặc ban tổ chức trận đấu thay đổi sau khi thi đấu.

Tất cả cược Trong trận sẽ được tính dựa vào kết quả trận đấu sau khi kết thúc “90 phút” thi đấu, trừ khi có quy định khác trong luật chơi dành cho từng loại cược cụ thể.

Thuật ngữ thời gian thi đấu “45 phút” bao gồm tất cả thời gian gián đoạn hoặc chấn thương trong hiệp 1. Thời gian này không bao gồm hiệp phụ, bàn thắng vàng, loạt đá luân lưu, hoặc kết quả trận đấu do trọng tài hoặc ban tổ chức trận đấu thay đổi sau khi thi đấu.

Đối với các giải đấu cụ thể hoặc các trận giao hữu có thời gian thi đấu 80 phút (40 phút x 2 hiệp), cược sẽ được tính dựa vào thời gian của trận đấu cụ thể.

Nếu trận đấu giải trẻ hoặc giải giao hữu có thời gian thi đấu 70 phút ( 35 phút x 2 hiệp) hoặc ngắn hơn,BONG DA ANH chúng tôi sẽ thông báo trước khi trận đấu bắt đầu. Nếu không, tất cả cược đặt cho những trận đấu này sẽ bị hủy.

Nếu trận đấu bị tạm ngưng hay hoãn tại bất cứ thời điểm nào trong trận, và không được thi đấu lại trong vòng 36 giờ, tất cả cược đặt sẽ bị hủy, trừ khi có quy định khác trong những trường hợp cụ thể bên dưới hay trong luật chơi của từng loại cược.

Nếu trận đấu được tuyên bố hủy, tất cả cược đặt sẽ bị hủy, trừ khi có quy định khác trong những trường hợp cụ thể bên dưới hay trong luật chơi của từng loại cược.Nếu trận đấu bị hủy trong hiệp 1, tất cả cược đặt hiệp 1 sẽ bị hủy.KQBD TRUC TUYEN Nếu trận đấu bị hủy trong hiệp 2, tất cả cược đặt cho hiệp 2 sẽ bị hủy, trừ các trường hợp được quy định trong từng loại cược cụ thể. Tất cả cược đặt cho hiệp 1 vẫn có hiệu lực.

Bàn thắng phản lưới nhà vẫn được tính, trừ các trường hợp được quy định trong từng loại cược cụ thể.

Nếu sân thi đấu thay đổi so với thông báo, tất cả cược đặt sẽ bị hủy nếu đội khách ban đầu trở thành đội chủ nhà.

Đối với các trận đấu Quốc tế, chỉ cần địa điểm thi đấu mới vẫn thuộc trong cùng quốc gia so với ban đầu, tất cả cược đặt vẫn có hiệu lực.

Đối với giải đấu Quốc tế, chỉ cần sân thi đấu vẫn thuộc quốc gia hoặc các quốc gia đăng cai giải đấu ban đầu, tất cả cược đặt vẫn có hiệu lực.

Chúng tôi có quyền hủy cược nếu chúng tôi nhận thấy rằng việc thay đổi sân thi đấu có thể ảnh hưởng đến kết quả trận đấu.

Nếu thời gian bắt đầu trận đấu chưa được xác định chính xác (ví dụ: do lịch phát sóng), chúng tôi có quyền điều chỉnh thời gian đã nêu ban đầu trong vòng 72 giờ kể từ thời gian bắt đầu chính thức.

Kèo bóng đá Kèo bóng đá
Cược cầu thủThay người
thẻ phạtcược giải đấu
ném biênphạt góc
cược phạt đềnphát bóng
đá phạtviệt vị

CƯỢC CHẤP

Luật Chung

 • Cược đặt cho đội thắng trong cả trận/ hiệp / khoảng thời gian, có bao gồm tỉ lệ chấp.
 • “Tỉ lệ chấp” nghĩa là một đội bóng sẽ dẫn trước một tỉ số ảo, tỉ số này có hiệu lực trước khi trận đấu diễn ra.
 • Cược đặt được tính dựa vào việc cộng tỉ lệ chấp vào kết quả cuối thời gian thi đấu áp dụng cho cược đó.
 • Đội chấp sẽ được ghi tỉ lệ chấp mang dấu trừ (-) và tên đội được in đậm.
 • Tỉ lệ chấp có thể là bàn thắng nguyên (ví dụ, . -1, -2, -3 v.v) hoặc nửa bàn thắng (ví dụ -0.5, -1.5, -2.5 v.v) hoặc hệ số chấp chia đôi (ví dụ -0/0.5, -0.5/1, -1/1.5 v.v).

Cược Chấp Cả Trận

 • Cược đặt cho đội thắng trong cả trận bao gồm tỉ lệ chấp.
 • Cược được tính dựa trên “90 phút” thi đấu chính thức.
 • Nếu trận đấu bị hoãn, hủy hoặc dừng trước khi kết thúc “90 phút” thi đấu chính thức, tất cả cược đặt sẽ bị hủy.

Cược Chấp Hiệp 1

 • Tất cả cược đặt Hiệp 1 chỉ áp dụng cho kết quả của Hiệp 1. Cược được tính dựa trên kết quả sau “45 phút” của hiệp 1.
 • Hiệp 1 hoãn, hủy hoặc dừng thi đấu vì bất kì lí do xảy ra trong Hiệp 1, tất cả cược đặt cho Hiệp 1 đều bị Hủy.
 • Hiệp 1 hoãn, hủy hoặc dừng thi đấu vì bất kì lí do xảy ra trong Hiệp 2, tất cả cược đặt cho Hiệp 1 vẫn có hiệu lực.

Cược Chấp Trong Trận

 • Cược đặt được tính dựa vào việc cộng tỉ lệ chấp vào kết quả cuối thời gian thi đấu áp dụng cho cược đó.
 • Cược được tính dựa vào tỉ số từ lúc đặt cược đến lúc hết trận/ thời gian cược – ví dụ, lấy tỉ số chung cuộc trừ đi tỉ số lúc đặt cược. Đối với cược chấp Hiệp 1, tỉ số chung cuộc là tỉ số cuối Hiệp

Hiệp Phụ – Cược Chấp

 • Tất cả cược đặt sẽ được tính bằng cách cộng tỉ lệ chấp vào tỷ số sau khi kết thúc “30 phút” thi đấu của Hiệp Phụ, bao gồm cả thời gian chấn thương.
 • Nếu trận đấu hoãn, hủy hoặc dừng trước khi Hiệp Phụ kết thúc, tất cả cược đặt cho Hiệp 1 vẫn có hiệu lực.

Hiệp Phụ – Cược Chấp – Hiệp 1

 • Tất cả cược đặt sẽ được tính bằng cách cộng tỉ lệ chấp vào tỷ số sau khi kết thúc “15 phút” thi đấu của Hiệp Phụ, bao gồm cả thời gian chấn thương.
 • Nếu trận đấu hoãn, hủy hoặc dừng vì bất cứ lý do gì trong Hiệp Phụ 1, tất cả cược đặt cho Hiệp Phụ 1 sẽ bị hủy.
 • Nếu trận đấu hoãn, hủy hoặc dừng vì bất cứ lý do gì trong Hiệp Phụ 2 hoặc hiệp phụ khác, tất cả cược đặt cho Hiệp Phụ 1 vẫn có hiệu lực.

Bàn Thắng 15 Phút (Cược Chấp)

 • Cược đặt cho đội giành chiến thắng trong khoảng thời gian thi đấu 15 phút có bao gồm tỉ lệ chấp.
 • Tại thời điểm bắt đầu của mỗi khoảng 15 phút, hai đội sẽ bắt đầu từ tỉ số 0-0, bất chấp tỉ số hiện tại vào thời điểm đó.
 • Tất cả cược đặt sẽ được tính bằng cách cộng tỉ lệ chấp vào sau khi khoảng thời gian thi đấu đã nêu kết thúc.
 • Nếu trận đấu bị hủy, tất cả cược đặt trong khoảng thời gian thi đấu 15 phút đang diễn ra và sắp diễn ra sẽ bị hủy. Tất cả cược đặt cho khoảng thời gian 15 phút thi đấu đã hoàn tất vẫn được xem là hiệu lực.
15 Phút – Khoảng 1 Bắt đầu Hiệp 1 – 14:59 Phút
15 Phút – Khoảng 2 15:00 – 29:59 Phút
15 Phút – Khoảng 3 30:00 Phút – Nghỉ Giữa Hiệp
15 Phút – Khoảng 4 Bắt đầu Hiệp 2 – 59:59 Phút
15 Phút – Khoảng 5 60:00 – 74:59 Phút
15 Phút – Khoảng 6 75:00 Phút – Hết Giờ

Bàn Thắng – Trên / Dưới

Luật Chung

 • Cược đặt cho tổng số bàn thắng là trên hoặc dưới một hệ số cho trước.
 • Tổng số bàn thắng chung cuộc lớn hơn hệ số cho trước được tính là “Trên”. Tổng số bàn thắng chung cuộc nhỏ hơn hệ số cho trước thì sẽ được tính là “Dưới”.
 • Cược Trên / Dưới được tính dựa vào việc so sánh hệ số Trên / Dưới với kết quả cuối thời gian thi đấu áp dụng cho cược đó.
 • Tỉ lệ Trên / Dưới có thể là bàn thắng nguyên (ví dụ, 1, 2, 3 v.v) hoặc nửa bàn thắng (ví dụ 0.5, 1.5, 2.5 v.v) hoặc tỉ lệ chia đôi (ví dụ 1.5/2, 2.5/3, 3.5/4 v.v)
 • Nếu trận đấu bị hủy, cược Trên / Dưới chỉ được tính nếu kết quả cược đã được xác định vô điều kiện và bất cứ bàn thắng nào sau đó cũng không thể làm ảnh hưởng đến kết quả cược. Trong tất cả tình huống khác, cược sẽ bị hủy. Vui lòng xem ví dụ minh họa:
  • Ví dụ 1. Khách hàng đặt Trên 2.5 bàn thắng:
   • Trận đấu bị hủy lúc tỉ số là 2-1
   • Khách hàng thắng cược, TY LE BONG DA vì mặc dù trận đấu bị hủy, cược này đã có kết quả rõ ràng và không bị ảnh hưởng bởi bất cứ bàn thắng nào có thể ghi được sau đó.
  • Ví dụ 2. Khách hàng đặt Dưới 2.5 bàn thắng:
   • Trận đấu bị hủy lúc tỉ số là 2-1
   • Khách hàng thua cược, vì mặc dù trận đấu bị hủy, cược này đã có kết quả rõ ràng và không bị ảnh hưởng bởi bất cứ bàn thắng nào có thể ghi được sau đó.
  • Ví dụ 3. Khách hàng đặt Trên 3.5 bàn thắng:
   • Trận đấu bị hủy lúc tỉ số là 2-1
   • Cược bị hủy vì trận đấu bị hủy trước khi kết quả cược có thể xác định vô điều kiện.

Bàn Thắng: Trên / Dưới

 • Tất cả cược đặt áp dụng cho kết quả của cả hai hiệp đấu. Cược được tính dựa trên tỉ số sau khi kết thúc “90 phút” thi đấu.
 • Nếu trận đấu hoãn, hủy hoặc dừng vì bất cứ lý do gì, tất cả cược đặt sẽ bị hủy, trừ khi cược đã có thể xác định kết quả một cách vô điều kiện.

Bàn Thắng: Trên / Dưới – Hiệp 1

 • Tất cả cược đặt Hiệp 1 chỉ áp dụng cho kết quả của Hiệp 1. Cược được tính dựa trên kết quả sau khi kết thúc “45 phút” thi đấu của Hiệp 1.
 • Nếu trận đấu hoãn, hủy hoặc dừng thi đấu vì bất kì lí do gì xảy ra trong Hiệp 1, tất cả cược đặt cho Hiệp 1 đều bị hủy, ngoại trừ kết quả cược đã được xác định một cách vô điều kiện.
 • Nếu trận đấu hoãn, hủy hoặc dừng thi đấu vì bất kì lí do xảy ra trong hiệp 2, tất cả cược đặt cho Hiệp 1 vẫn được xem là có hiệu lực.

Bàn Thắng Trên / Dưới Trong Trận

 • Kết quả cược được tính dựa vào tỉ số lúc trận đấu bắt đầu là 0-0 cho đến tỉ số chung cuộc.

Hiệp Phụ – Bàn Thắng: Trên / Dưới

 • Hai đội sẽ bắt đầu hiệp phụ với tỉ số 0-0, không kể các bàn thắng đã ghi trong thời gian thi đấu chính thức.
 • Tất cả cược được tính dựa trên kết quả sau khi kết thúc “30 phút” thi đấu của Hiệp Phụ, bao gồm thời gian chấn thương.
 • Nếu trận đấu hoãn, hủy hoặc dừng thi đấu trước khi Hiệp Phụ kết thúc, tất cả cược đặt sẽ bị hủy.

Hiệp Phụ – Bàn Thắng: Trên / Dưới – Hiệp 1

 • Tất cả cược được tính dựa trên kết quả sau khi kết thúc “15 phút” thi đấu của Hiệp Phụ, bao gồm thời gian chấn thương.
 • Nếu trận đấu hoãn, hủy hoặc dừng thi đấu vì bất cứ lý do gì trong Hiệp Phụ 1, tất cả cược đặt cho hiệp phụ 1 sẽ bị hủy.
 • Nếu trận đấu hoãn, hủy hoặc dừng vì bất cứ lý do gì trong Hiệp Phụ 2 hoặc hiệp phụ khác, tất cả cược đặt cho Hiệp Phụ 1 vẫn có hiệu lực.

Tổng Số Bàn Thắng: ‘Team 1/2 Name’ – Trên / Dưới

 • Cược đặt cho tổng số bàn thắng của một đội cụ thể ghi được là Trên hay Dưới một hệ số cho trước trong một khoảng thời gian cụ thể của một trận đấu cụ thể.
 • Tổng số bàn thắng chung cuộc lớn hơn hệ số cho trước được tính là “Trên”. Tổng số bàn thắng chung cuộc nhỏ hơn hệ số cho trước thì sẽ được tính là “Dưới”.
 • Nếu trận đấu bị hủy, cược Trên / Dưới Mỗi Đội chỉ được tính nếu kết quả cược đã được xác định vô điều kiện và bất cứ bàn thắng nào sau đó cũng không thể làm ảnh hưởng đến kết quả cược. Trong tất cả tình huống khác, cược sẽ bị hủy.

Bàn Thắng 15 Phút (Trên / Dưới)

 • Cược đặt cho tổng số bàn thắng là Trên hoặc Dưới một hệ số cho trước.
 • Tổng số bàn thắng chung cuộc lớn hơn hệ số cho trước được tính là “Trên”. Tổng số bàn thắng chung cuộc nhỏ hơn hệ số cho trước thì sẽ được tính là “Dưới”.
 • Tại thời điểm bắt đầu của mỗi khoảng 15 phút, hai đội sẽ bắt đầu từ tỉ số 0-0, bất chấp tỉ số hiện tại vào thời điểm đó.
 • Nếu trận đấu bị hủy, tất cả cược đặt trong khoảng thời gian thi đấu 15 phút sắp diễn ra sẽ bị hủy. Tất cả cược đặt cho khoảng thời gian 15 phút thi đấu đã hoàn tất vẫn được xem là hiệu lực. Nếu trận đấu bị hủy trong khoảng 15 phút đang thi đấu, cược Trên / Dưới chỉ được tính nếu kết quả cược đã được xác định vô điều kiện và bất cứ bàn thắng nào sau đó cũng không thể làm ảnh hưởng đến kết quả cược. Trong tất cả tình huống khác, cược sẽ bị hủy.
15 Phút – Khoảng 1 Bắt đầu Hiệp 1 – 14:59 Phút
15 Phút – Khoảng 2 15:00 – 29:59 Phút
15 Phút – Khoảng 3 30:00 Phút – Nghỉ Giữa Hiệp
15 Phút – Khoảng 4 Bắt đầu Hiệp 2 – 59:59 Phút
15 Phút – Khoảng 5 60:00 – 74:59 Phút
15 Phút – Khoảng 6 75:00 Phút – Hết Giờ

Hiệp Phụ – Bàn Thắng 5 Phút (Trên / Dưới)

 • Dự đoán tổng số bàn thắng là Trên hoặc Dưới hệ số cho trước.
 • Nếu tổng số bàn thắng ghi được nhiều hơn hệ số cho trước sẽ được tính là “Trên”. Nếu tổng số bàn thắng ít hơn hệ số cho trước sẽ được tính là “Dưới”.
 • Tại thời điểm bắt đầu mỗi khoảng 5 phút, hai đội sẽ bắt đầu với từ tỉ số 0-0, bất chấp tỉ số tại thời điểm đó.
 • Nếu trận đấu bị hủy, tất cả cược đặt trong khoảng thời gian thi đấu 5 phút chưa diễn ra sẽ bị hủy. Tất cả cược đặt cho khoảng thời gian 5 phút thi đấu đã hoàn tất vẫn được xem là có hiệu lực. Nếu trận đấu bị hủy trong khoảng 5 phút đang thi đấu, cược Trên / Dưới chỉ được tính nếu kết quả cược đã được xác định vô điều kiện và bất cứ bàn thắng nào sau đó cũng không thể làm ảnh hưởng đến kết quả cược. Trong tất cả tình huống khác, cược sẽ bị hủy.
5 Phút – Khoảng 1 Bắt đầu Hiệp Phụ – 04:59 Phút
5 Phút – Khoảng 2 05:00 – 09:59 Phút
5 Phút – Khoảng 3 10:00 Phút – Nghỉ Giữa Hiệp
5 Phút – Khoảng 4 Bắt đầu Hiệp 2 – 19:59 Phút
5 Phút – Khoảng 5 20:00 – 24:59 Phút
5 Phút – Khoảng 6 25:00 Phút – Hết Giờ