Breaking News

Cách chơi kèo bóng đá Cược Xâu/ Cược liên hoàn

GIỚI THIỆU CHUNG KÈO CƯỢC XÂU/ CƯỢC LIÊN HOÀN

Cược xâu: là một chuỗi các cược riêng lẻ được xâu lại với nhau, ít nhất là xâu 2 cược. Cược xâu chỉ thắng khi tất cả lựa chọn trong xâu đều thắng. Nếu lựa chọn đầu tiên trong cược xâu thắng, tiền thưởng và tiền cược sẽ được được dồn cho lựa chọn thứ hai; và sẽ tiếp tục cộng đến khi tất cả lựa chọn trong xâu đều thắng hoặc có một lựa chọn thua. Một số cược xâu (cược liên hoàn) là sự kết hợp của các xâu nhỏ. Ví dụ, liên hoàn 4 là sự kết hợp của 11 xâu nhỏ khác nhau. Vui lòng tham khảo chi tiết tại mục “Các loại cược Xâu”

Ví dụ:

Cược xâu 3 – đặt 100USD cho các tỷ lệ sau:

 • Manchester United, tỷ lệ cược 1.80
 • Chelsea, tỷ lệ cược 1.50
 • Arsenal, tỷ lệ cược 1.66

Nếu cả ba lựa chọn đều thắng, tiền trả về là 448.20USD (gồm tiền đặt cược). Tiền thắng cược được tính như sau:

 • Lựa chọn 1: Manchester United 1.80 x $100 = Trả về 180USD (gồm tiền đặt cược)
 • Lựa chọn 2: Chelsea 1.50 x $180 = Trả về 270USD (gồm tiền đặt cược)
 • Lựa chọn 3: Arsenal 1.66 x $270 = Trả về 448.20USD (gồm tiền đặt cược)

Đặc điểm cược Xâu:

 • Cược xâu có thể kết hợp tối đa 10 lựa chọn.
 • Mọi lựa chọn đều áp dụng theo luật chơi của môn thể thao liên quan.
 • Không phải tất cả lựa chọn đều có thể kết hợp cho cược xâu. Nếu Quý Khách không thể kết hợp hai lựa chọn riêng biệt trong phần vé cược, có nghĩa một trong hai lựa chọn đó không thể kết hợp cho cược xâu (xem chi tiết bên dưới phần Quy định liên quan cược xâu).
 • Không phải tất cả lựa chọn đều có thể kết hợp cho cược xâu. Nếu Quý Khách không thể kết hợp hai lựa chọn riêng biệt trong phần vé cược,BXH BONG DA có nghĩa một trong hai lựa chọn đó không thể kết hợp cho cược xâu (xem chi tiết bên dưới phần Quy định liên quan cược xâu).

QUY ĐỊNH LIÊN QUAN CƯỢC XÂU

Cược xâu không áp dụng cho các lựa chọn trên cùng một sự kiện hoặc lựa chọn này có kết quả ảnh hưởng đến kết quả của lựa chọn khác.

Ví dụ:

Cược xâu 2 sau đây không được chấp nhận

 • Cược 1 X 2, chọn “Manchester United thắng”, tỷ lệ cược 1.80
 • Cược tỷ số đúng, “Manchester United thắng 2-0”, tỷ lệ cược 7.0

Nếu Manchester United thắng 2-0, tỷ lệ cược kết hợp sẽ là 12.6 (1.80 x 7.0). Tuy nhiên, tỷ lệ cược vẫn chỉ là 7.0. Vì nếu cược tỷ số đúng “Manchester United thắng 2-0” thắng, thì cược 1 X 2 cho “Manchester United thắng” cũng sẽ thắng.

Cược xâu không áp dụng cho các lựa chọn trên cùng một đội bóng hoặc một vận động viên. Dù các lựa chọn tại các thời điểm khác nhau cũng không được chấp nhận vì kết quả của lựa chọn này có thể ảnh hưởng kết quả của lựa chọn khác.

Ví dụ:

 • Cược “Manchester United vào chung kết giải Ngoại hạng Anh”, tỷ lệ cược 6.0
 • Cược “Manchester United vô địch giải Ngoại hạng Anh”, tỷ lệ cược 10.0
 • Tỷ lệ cược kết hợp là 60.0 (6.0 x 10.0)

Kết quả của cược thứ nhất sẽ ảnh hưởng đến kết quả cược thứ hai. Nếu Manchester United vô địch giải Ngoại hạng Anh, đội này tất nhiên vào chung kết của giải đấu này. Vì thế, tỷ lệ cược vẫn chỉ là 10.0

Chúng tôi có quyền hủy một phần hoặc tất cả cược xâu nếu các cược này nằm trong các trường hợp trên.

CƯỢC XÂU HÒA

Trong trường hợp cược xâu có trận bị hủy hoặc hòa (xem ví dụ bên dưới), cược xâu vẫn có hiệu lực. Các trận thắng vẫn được tính như trong ví dụ cược xâu 3 sau đây:

 • Trận 1: Chelsea (-0.5) – Chelsea thắng.
 • Trận 2: Manchester United (-1) – Manchester United thắng 1-0.
 • Trận 3: Arsenal (-0.5) – thắng.

Do Manchester United chỉ thắng 1-0 với tỉ lệ chấp là 1 bàn thắng, trận này được tính hòa. Do đó, hai trận thắng là TY LE BONG DA Chelsea và Arsenal còn lại được tính và cược xâu này trở thành xâu 2 thay vì xâu 3 như lúc đầu. Trận hòa được tính hệ số là 1.

Minh họa về cược xâu có trận hòa:

Ví dụ 1: Một trận có kết quả hòa.

 CƯỢC XÂU HÒA
CƯỢC XÂU HÒA

Cược xâu: 100USD, xâu 3 x 1

Cược được tính như sau:

100USD x 1.85 x 1 x 2.05 = 379.25USD , trừ 100USD tiền đặt cược = 279.25USD thắng cược

 • Chelsea (-0.5/1): Thắng: 100USD x 1.85 = 185USD . Số tiền này tính dồn vào trận tiếp theo.
 • Manchester United (-1): Hòa: 185USD x 1 = 185USD . Số tiền này tính dồn vào trận tiếp theo.
 • Arsenal (-1/1.5): Thắng: 185USD x 2.05 = 379.25USD (tiền cược trả về)
 • Tiền thắng cược: 379.25USD – 100USD = 279.25USD

Ví dụ 2: Một trận thắng nửa cược:

 CƯỢC XÂU NỬA CƯỢC
CƯỢC XÂU NỬA CƯỢC

Cược xâu: 100USD, xâu 3 x 1

Cược được tính như sau:

100USD x [1 + 0.5 x 0.85] x 1.95 x 2.05 = 569.64USD, trừ 100USD tiền đặt cược = 469.64USD thắng cược.

 • Chelsea (-0.5/1): Thắng 1/2: Tiền cược được chia hai, do chỉ có nửa cược thắng.
  Nửa cược thắng: 50USD x 1.85 = 92.50USD
  Nửa cược hòa: 50USD x 1 = 50USD
  Tiền cược trả về 92.50USD + 50USD = 142.50USD. Số tiền này tính dồn vào trận tiếp theo.
 • Manchester United (-1): Thắng: 142.50USD x 1.95 = 277.87USD. Số tiền này tính dồn vào trận tiếp theo.
 • Arsenal (-1/1.5): Thắng: 277.87USD x 2.05 = 569.64 (tiền cược trả về)
 • Tiền thắng cược: 569.64USD – 100USD = 469.64USD.

Ví dụ 3: Một trận thua nửa cược:

  CƯỢC XÂU THUA NỬA CƯỢC
CƯỢC XÂU THUA NỬA CƯỢC

Cược xâu: 100USD, xâu 3 x 1

Cược được tính như sau:

100USD x 1.85 x 1.95 x 0.5 = 180.38USD, trừ 100USD tiền đặt cược = 80.38USD thắng cược.

 • Chelsea (-0.5/1): Thắng: 100USD x 1.85 = 185USD. Số tiền này tính dồn vào trận tiếp theo.
 • Manchester United (-1): Thắng: 185USD x 1.95 = 360.75USD. Số tiền này tính dồn vào trận tiếp theo.
 • Arsenal (-1/1.5): Thua 1/2: Tiền cược được chia hai do nửa cược thua…
  360.75USD x 0.5 = 180.38USD
  Nửa cược thua: 180.38USD
  Nửa cược hòa: 180.38USD x 1 = 180.38USD
 • Tiền cược trả về : 180.38USD
 • Tiền thắng cược: 180.38USD – 100USD = 80.38USD

CÁC LOẠI CƯỢC XÂU

Chúng tôi mở nhiều loại cược xâu. Bảng bên dưới thể hiện các loại cược xâu tại chúng tôi.

CÁC LOẠI KÈO CƯỢC XÂU
CÁC LOẠI KÈO CƯỢC XÂU

Các loại cược xâu được hiểu như sau:

Xâu 2

 • Xâu 2 là sự kết hợp của hai sự lựa chọn trên các sự kiện riêng biệt. Cược thắng khi cả hai lựa chọn đều thắng.

Xâu 3

 • Xâu 3 là sự kết hợp của ba sự lựa chọn trên các sự kiện riêng biệt. Cược thắng khi cả ba lựa chọn đều thắng.

Cược tích lũy

 • Cược tích lũy là cược kết hợp của bốn sự lựa chọn hoặc nhiều hơn. Cược thắng khi tất cả sự lựa chọn đều thắng. BONG DA ANH Cược tích lũy với 4 sự lựa chọn được gọi là Xâu 4. Cược tích lũy với 5 sự lựa chọn được gọi là Xâu 5, và tương tự đến 10 sự lựa chọn, được gọi là Xâu 10

Liên hoàn 3

 • Liên hoàn 3 là sự kết hợp của 4 cược xâu trên 3 sự lựa chọn, bao gồm 03 Xâu 2 và 01 Xâu 3. Cược thắng khi có ít nhất hai sự lựa chọn thắng.

Liên hoàn 4

 • Liên hoàn 4 là sự kết hợp của 11 cược xâu trên 4 sự lựa chọn, bao gồm 06 Xâu 2, 04 Xâu 3 và 01 Xâu 4. Cược thắng khi có ít nhất hai sự lựa chọn thắng.

Liên hoàn 5

 • Liên hoàn 5 là sự kết hợp của 26 cược xâu trên 5 sự lựa chọn, bao gồm 10 Xâu 2, 10 Xâu 3, 05 Xâu 4 và 01 Xâu 5. Cược thắng khi có ít nhất hai sự lựa chọn thắng.

Liên hoàn 6

 • Liên hoàn 6 là sự kết hợp của 57 cược xâu trên 6 sự lựa chọn, bao gồm 15 Xâu 2, 20 Xâu 3, 15 Xâu 4, 06 Xâu 5 và 01 Xâu 6. Cược thắng khi có ít nhất hai sự lựa chọn thắng.

Liên hoàn 7

 • Liên hoàn 7 là sự kết hợp của 120 cược xâu trên 7 sự lựa chọn, bao gồm 21 Xâu 2, 35 Xâu 3, 35 Xâu 4, 21 Xâu 5, 07 Xâu 6 và 01 Xâu 7. Cược thắng khi có ít nhất hai sự lựa chọn thắng.

Liên hoàn 8

 • Liên hoàn 8 là sự kết hợp của 247 cược xâu trên 8 sự lựa chọn, bao gồm 28 Xâu 2, 56 Xâu 3, 70 Xâu 4, 56 Xâu 5, 28 Xâu 6, 08 Xâu 7 và 01 Xâu 8. Cược thắng khi có ít nhất hai sự lựa chọn thắng.

Liên hoàn 9

 • Liên hoàn 9 là sự kết hợp của 502 cược xâu trên 9 sự lựa chọn, bao gồm 36 Xâu 2, 84 Xâu 3, 126 Xâu 4, 126 Xâu 5, 84 Xâu 6, 36 Xâu 7, 09 Xâu 8 và 01 Xâu 9. Cược thắng khi có ít nhất hai sự lựa chọn thắng.

Liên hoàn 10

 • Liên hoàn 10 là sự kết hợp của 1013 cược xâu trên 10 sự lựa chọn, bao gồm 45 Xâu 2, 120 Xâu 3, 210 Xâu 4, 252 Xâu 5, 210 Xâu 6, 120 Xâu 7, 45 Xâu 8, 10 Xâu 9 và 01 Xâu 10. Cược thắng khi có ít nhất hai sự lựa chọn thắng.